Lol met Team Talenten

Lol met je Team Talenten maakt in één keer duidelijk hoe het met het team is gesteld en waar de aandachtspunten liggen. De training kan worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij gelegenheidsteams zoals bijvoorbeeld een project.

De Team Talentenanalyse meet vier aspecten:

  • teambalans: een overzicht van hoe ieder teamlid op ieder onderdeel scoort;
  • de sterktes en zwaktes, waarbij wordt gekeken welke gedragskenmerken wel of niet sterk in het team zijn vertegenwoordigd;
  • de leiderschapsvoorkeuren; welke teamleden willen verantwoording nemen en de andere leden steunen;
  • de talenten, met resultaten ten aanzien van sociaal gedrag, ambitie, geduld, nauwkeurigheid, analytisch vermogen, resultaat en kwaliteit gerichtheid.

Waarom een Team Analyse? Een paar voorbeelden uit de praktijk:

    • Een teamleider kiest voor een team talentenanalyse om te kijken of alle aanwezige talenten worden benut.
    • Een medewerker krijgt een Talentenanalyse aangeboden als input voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).
    • Tijdens een sollicitatieprocedure brengt de Talentenanalyse in kaart of de talenten van de kandidaat aansluiten bij het competentieprofiel van de functie.

Bij de Team Talentenanalyse wordt gebruik gemaakt van de Team Talenten Motivatie Analyse (TMA)®. De training wordt verzorgd door een gecertificeerde TMA® trainer.