Kleurrijk Samenwerken

Wat is fijner dan werken in een team dat energie geeft?

Energie krijgen is werken met plezier en dat stralen medewerkers uit naar klanten, patiënten of cliënten. 

Tijdens deze training worden de aanwezigen uitgenodigd om naar zichzelf te kijken. Wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten en wat betekent dit voor mijn communicatiestijl. Daarna volgt een teamanalyse. Welke kwaliteiten zijn in het team aanwezig, wat zijn de valkuilen van het team en wat betekent dit voor de communicatie binnen het team en met bijvoorbeeld klanten en/of andere teams binnen de organisatie. Inzicht in de eigen kleuren en bijbehorende kwaliteiten en het (h)erkennen van kleuren bij anderen, draagt bij aan een effectievere communicatie en samenwerking binnen het team.

Hoe werkt Kleurrijk Samenwerken?
Voorafgaand aan de training vullen alle deelnemers twee vragenlijsten in. Dit kost ongeveer twee maal twintig minuten. De eerste vragenlijst gaat over de persoon thuis in de privé situatie. De tweede vragenlijst is werk gerelateerd. De resultaten worden toegelicht tijdens een individueel intakegesprek met de deelnemers voorafgaand aan de training.

Tijdens de training wordt ingegaan op de resultaten van de teamanalyse. Waar staat het team nu en wat is nodig om tot een optimale samenwerking te komen.

Kleurrijk Samenwerken is gebaseerd op onder meer het DISC model en het Kernkwadrant van D. Ofman.

Waarom Kleurrijk Samenwerken? Een paar voorbeelden uit de praktijk.

  • Een leidinggevende wil de interne samenwerking verbeteren en investeert in de training Kleurrijk Samenwerken.
  • Een leidinggevende ziet dat het team niet lekker loopt. Er wordt onbewust een ongewenste situatie intand gehouden. Kleurrijk Samenwerken helpt om deze vicieuze cirkel te doorbreken.
  • Een projectteam stelt na een training Kleurrijk Samenwerken een projectplan op, passende bij hun kwaliteiten en communicatiestijlen. Zo spreken ze af wie welke taken op zich neemt en waarvoor ze externe ondersteuning inroepen, omdat ze over bepaalde kwaliteiten nauwelijks beschikken.